Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Baranta

2009.06.24

A Baranta történeti tartalma

 

A Baranta (Böllön) mozgásanyagának visszafejlesztésében nagy szerepet játszottak az idegen (elsősorban Habsburg) uralkodók (birkózást, ökölharcot, vívást, íjászatot, lovaglást) tiltó vagy korlátozó törvényei. A mozgáskultúra egy része így csupán harci táncokban, a pásztor életmódban, vívókönyvekben és művészeti ábrázolásokon maradt meg.

 

A Baranta a magyar történelem kezdeti időszakaiban élő azon szabad jogállású tagjaitól származik (fejérek), akiknek kiváltsága és egyben kötelezettsége volt a hadakozás. A hadi hivatást mesteri módon elsajátító, sajátos kiképzési rendszert és taktikai elveket alkalmazó harcos réteg az előzménye a magyar történelemben évszázadokig fennmaradó harcoló /nemesi/ rendeknek, csoportoknak.

 

A hadi csoportosulások felkészítői és vezetői rendeletekben szabályozták az egyének és a csoportok hadi felkészítésének rendjét. A kölpények, kaplonyok, talmácsok, tíznagyok, száznagyok,a civilis-ek, várjobbágyok (iobagio castri), a keltjobbágyfiúk (iobagiones exemti), a hivatásos viadorok (pugilok), a gyepüvédők, őrök (speculator), a nemesek (nobilis),a Magyarországra telepedett hadi kötelezettségük folytán kiváltságokat birtokló népek, besenyők,  böszörmények (muszlimok), kunok, jászok, a hagyományosan fegyverforgatással foglalkozó magyar nyelvű népcsoportok (székelyek, őrségiek, hajdúk) a speciális feladatokra létrehozott vegyes összetételű harci csoportok (nyőgérek, lövők, királyi vadászok, oroszok) /testőrzők-ajtonállók/, végvári vitézlő rend, huszárok) azt mutatják, hogy a magyar történelemben legalább másfélezer évet ölel fel a harci professzionalisták jelenléte, befolyása a politikai életre és a kultúrára.  Hadi kultúra a magyarság társadalomszervező formáira is rányomta a bélyegét. A had szó nem csak „sereget” alkotó katonákat jelenti a magyar nyelvben, hanem az együtt élő és dolgozó önvédelmi és gazdasági egységet is.

 

Mindez azt jelenti, hogy a japán, a lengyel, a török és az orosz állami berendezkedéshez hasonlóan a magyaroknak is jelentős nagyságú csoportjai vállalták évszázadokon keresztül az életmódszerűen a harci szolgálatot, a kiképzést, a harci tudásanyag szellemi és fizikai fejlesztését, továbbadását.

A Baranta elsősorban az ő tudásanyagukra és az évszázadok alatt kialakult életfilozófiájukra épül. Ők a Baranta jogelődei. A szervezetten működő magyar harci kultúra a VII.-XVII. század között élte virágkorát. A Barantában három kiemelkedő időszakot különböztetünk meg: 1. A vándorló állam időszaka, 2.  Az Árpádok időszaka, 3. A végváriak időszaka.

A XVI. század elejétől megindul a magyar kultúra kettéválása. Ettől az időszaktól fogva a népi kultúra őrzi csak tovább a magyar sajátosságokat. A nemesi kultúra (a harci kultúrát, mozgásos kultúrát is beleértve) egyre inkább nyugati jelleget ölt. Az ezt követő időszakokban már egyre inkább a társadalom perifériájára sodródik a harci jellegű tudásanyag.

 

 

A magyar harcművészet újjáélesztésére több kísérlet is történt. A két világháború alatt magyar katonatisztek állították össze az első komoly anyagot, amellyel a legénység harci képzettségét és nemzeti hagyományokhoz való ragaszkodását akarták előmozdítani. A kutatások eredményeinek néhány eleme a korabeli harci szabályzatokban is megjelent.

 

 

 

Az 1960-as években szintén több próbálkozás történt az egységes mozgásanyag és harci szemlélet kialakítására, de a távol-keleti irányzatok előretörésével és népszerűségével ez a törekvés nem tudta felvenni a harcot. A 80-as években egyes műhelyekben komoly kutatómunka alakult ki a szerves magyar kultúra kutatását illetően. Ennek hatására kezdte el 1991-ben az első anyagokat összegyűjteni Vukics Ferenc, akit gyermekkori élményei motiváltak /kisgyermekként Somogyi József /Pat-Fazekasdencs/ csordástól botforgató, botvívó gyakorlatokat és néhány pásztor pusztakezes eljárást sajátított el/. 1993-1997 között az akkori Kossuth Lajos Katonai Főiskolán lefektették a harcművészeti stílus gyalogos alkalmazásainak alapjait. Kelemen Zsolt hasonló módon kezdte meg a lovas harci alkalmazások, a lovasharc elméleti és gyakorlati kérdéseinek kutatását. A két kutatási oldal Szentendrén találkozott és kezdte meg közös működését.

 

1997-ben létrejött a Baranta Szövetség (jelképe a rakamazi Turulmadár), 1998-ban rendezték az első magyar bajnokságot. A sportág fejlődésében fontos szerepet játszottak azok a mongol, kazak tanulmányutak, amelyet a sportág kutatói és segítői tettek meg az elmúlt évtizedben, valamint azok a mongol és török oktatók, aki a Közép-ázsiai fogáskészletekkel bővítették a Baranta tárházát. A régi pusztai tízes rendszerek mintájára 1999-ben alkották meg az első Fokozat- és vizsgaszabályzatot.

 

A barantázók ősi magyar állatneveket (az állat  ereje szerint) kapnak a teljesített vizsgák alkalmával (Borsuk/borz, Burk/farkas, Bars/párduc, Kaplony/tigris). A Baranta az összetett képességű harcos lehetőségeit vizsgálja, ezért ugyanakkora hangsúlyt fektet a távra ható-, a vívó fegyverekre, mint a közelharcra és a pusztakezes megoldások alkalmazására. Egy oktatói vizsga (Bars-oktur, 5. fokozat) megszerzéséhez 34 különféle vizsgaelemből kell teljesíteni a megszabott minimum szinteket a vizsgázónak.

Forrás: http://aranykert.gportal.hu/gindex.php?pg=16427345

 

 

 

Felföldi Baranta Szövetség

Kép

http://aranykert.gportal.hu/gindex.php?pg=16427829

 

 

 

Jenek Baranta

Kép

http://jenekbaranta.gportal.hu/

 

 

 

Veszprém Baranta

Kép

www.veszprembaranta.gportal.hu

 

 

 

 

LHSE-Szentendre

Kép

 

http://www.lovasharc.hu/

 

 

 

 

Zrínyi Baranta HHKSE

Kép

http://zrinyibaranta.gportal.hu/

 

 

 

Hunyadi Baranta

Kép

http://hunyadi-baranta.uw.hu/

 

 

 

Fejér Baranta HSE

Kép

 

http://fejerbaranta.hu/

 

 

 

 

Szikáncs Baranta

 

http://baranta-szikancs.uw.hu/

 

 

 

Magyar Harcos SE

 

Kép

 

 

http://mhse.freeweb.hu/

 

 

 

 

 

 

 

 

Vértes Baranta

Kép

http://vertesbaranta.gportal.hu/

 

 

 

 

Aranysólyom Lovagrend

 

Kép

http://aranysolyom.hu/

 

 

 

 

Ceglédi ZSE Baranta Szakosztály

 

http://www.czse.hu/

 

 

Székelyudvarhelyi Baranta Csapat

 

http://www.baranta.ro/

 

 

 

Kiskun Baranta - Kiskunhalas

 

Kép

 

http://hazatalalas.hu/

 

 

 

 

Naphajnal LHHKSE-Mezőkovácsháza

Kép

http://naphajnal.gportal.hu/

 

 

 

 

Magyarok Nagyasszonya Baranta-Csíkcsomortán

Kép

http://magyaroknagyasszonya.gportal.hu/

 

 

 

 

Pusztai Róka - Karcag

 

http://pusztairoka.extra.hu/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zsongvölgyi HHE

 

 

Kép

http://www.tar.hu/zvhhe/

 

 

 

Megyer Törzs Déli Gyepüvédői

Kép

http://www.tar.hu/bogad/

 

 

 

 

Rózsahordozó Szenterzsébet Baranta Csapat - Székelyszenterzsébet

 

Kép

http://szekelyszenterzsebet.gportal.hu/

 

 

 

Szkíta Sólyom Győri Baranta Egyesület

 

http://www.barantagyor.hu/page.php?5

 

 

 

 

 

 

Hetény Vezér Baranta - Kecskemét

 

Kép

 

http://hetenyvezer.gportal.hu/

 

 

 

 

 

 

 

Kök Tengri Szer Baranta - Szentes

 

 

 

Kép

 

 

http://szentesbaranta.spaces.live.com/

 

 

 

 

 

 

Várhely Baranta - Vérteskethely

 

Kép

 

http://varhelybaranta.gportal.hu/

 

 

 

 

 

Zirci Baranta

 

Kép

http://barantazirc.hu/

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.